என் அக்கா ராதா ஒரு தேவிடியா 2

இரவு என் அக்கா என்னிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லை மீறுவது போல தோன்றியது. அவளது செழித்த முலை மற்றும் குண்டியை வேண்டும் என்றே எனக்கு அவிழ்த்து காட்டினாள்.

என் அக்கா ராதா ஒரு தேவிடியா 1

என் அப்பா ஒரு மிலிட்டரி ஆபீசர் என் அம்மா சுத்த பிராமின் இவர்கள் இருவரும் காதலித்து கலப்பு மணம் புரிந்து கொண்டார் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஒத்து செதுக்கிய சிற்பம் தான் என் அக்காவும் நானும்.