ஏமாந்து ஓழ்வாங்கிய நடிகை – 2

இந்த பகுதியில் மேனேஜர் அதிர்ச்சியில் வெளியே நிற்க டேய் சீக்கிரம் உள்ளே ஏறு, டிரைவர் சீக்கிரம் வண்டிய எடு என்று சொல்ல இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

ஏமாந்து ஓழ்வாங்கிய நடிகை – 1

இந்த காமகதையில் எப்படி ஒரு நடிகை ஏமாந்து ஓழ் வாங்குகிறாள் என்று பார்க்க போகிறோம், அவள் அந்த இடத்துக்கு கிளிவேஜ் தெரயும்படி வர தொடர்கிறது.