எல்லாம் அவன் செயல் – 5

அடுத்த நாள் ஏழு மணிக்கு வினோ பழனியை மற்றும் மீனாவை தங்கி இருக்கிற ரூமு கதவை தட்டினான், அதன் பின் தொடர்கிறது.

எல்லாம் அவன் செயல் – 4

அன்று வெள்ளி காலை பழனி செல்போன் அடிக்க அதை எடுத்து ஹலோ சொல்ல அந்த பக்கம் வினோ, ஆபிஸ் லீவு தானே என்று இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

எல்லாம் அவன் செயல் 03

இந்த மூன்றாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக அன்று மாலை மீனாவை டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஷாப் கூட்டி போனான் பழனி. பின் நடந்தது.

எல்லாம் அவன் செயல் 02

சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக என்ன நடந்தது பழனி அவன் அம்மா கிட்ட என்ன எல்லாம் பேசினான் பின்பு என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

எல்லாம் அவன் செயல் 01

இந்த கதையில் பழனி மீனாவிடம் காலையில் காபி கொண்டுவர சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது, அவர்கள் தினமும் போடாத ஓல் கிடையாது.