ஏய்… அடிமையே வலிச்சா கத்த கூடாது அனுபவிக்கும் 3

இப்பகுதியில் அவளது ஆசையை எனக்கு சொல்லி அதுக்குதான் நான் காத்துகிட்டு இருந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு அழுத்தி கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தாள்.

ஏய்… அடிமையே வலிச்சா கத்த கூடாது அனுபவிக்கும் 2

இந்த பகுதியில் சங்கிதாவின் கருப்பு முளை ஐ பிடித்து அவள் காம்பில் சப்பி சாப்பிடும் காம அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன்.

ஏய்… அடிமையே வலிச்சா கத்த கூடாது அனுபவிக்கும் 1

திருட்டு பயம் அதிகம் இருந்ததால் எதிர்வீட்டு அங்கிள் வெளியூர் போவதால் அவர் வீட்டில் ஆண்டி க்கு துணயாக தங்க கேட்டார், அப்போது ஆண்டி புண்டை ஐ ருசித்த கதை.