பாய் ஆண்ட்டி, நான், பாய் – 3

இந்த மூன்றாவது பாகத்தில் பாய் ஆண்ட்டியின் நண்பிகள் நான்கு பேர் புருசன்களிடம் பொய் சொல்லிவிட்டு என்னை ஓக்க வருகிறார்கள்.

பாய் ஆண்ட்டி, நான், பாய் – 2

இந்த பாகத்தில் பாய் அங்கிளுக்கு தன் பொண்டாட்டியை பிற ஆண்கள் ரசிப்பது பிடித்துப் போகிறது. நானும் அவர் பொண்டாட்டியும் ஓப்பதை ஒளிந்து கொண்டு ரசிக்க திட்டமிடுகிறார் …

பாய் ஆண்ட்டி, நான், பாய் – 1

நான் ஒரு பேச்சிலர், எதிர் வீட்டில் ஒரு பாய் குடும்பம் நாற்பது வயது இருக்கும் அந்த ஆண்டிக்கு குழந்தை இல்லை, அவளை எப்படி ஓத்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன்.