பாகுபலி கற்பனை கதை ராஜமாதா சிவகாமி தேவியை ஓத்த காலகேயன் 2

முதல் பாகத்தில் போரில் என்ன நடந்தது, பாகுபலி, பல்வால்தேவன், கட்டப்பாவிற்கு என்ன ஆனது போர்க்களத்தில் காலகேயன் எவ்வாறு ரம்யா கிருஷ்ணனை ஓத்தான் என்பதைப் பார்த்தோம். கதையின் இரண்டாவது பாகம் இங்கிருந்து தொடர்கிறது..

பாகுபலி கற்பனை கதை ராஜமாதா சிவகாமி தேவியை ஓத்த காலகேயன்

எல்லாரும் பாகுபலி படத்தை பார்த்து இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன், அதில் சிவகாமி தேவி ஆட்சி செயும் மகிழ்மதி சாம்ராஜ்யத்தில் காலகேயன் நடத்திய போர் இது.