அழகிய காதல் – 3

அந்த ஹோட்டல் ரூமில் எங்களுக்குள் என்ன நடந்தது என்பதை இதில் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எங்களுக்குள் ஏற்பட்ட அந்த இன்ப வெள்ளத்தை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அழகிய காதல் – 2

இந்த பகுதியில் அவள் என்னிடம் என்ன சொன்னால் என்பதை பார்க்கலாம். அதன் பின்னர் என்ன எல்லாம் நடந்தது என்பதை பாருங்கள். சென்ற பாகத்தின் தொடர்ச்சி

அழகிய காதல் – 1

நான் எப்படி காதலில் விழுந்தேன். அந்த பெண்ணிடம் எப்படி என் காதலை வெளிப்படுத்தினேன். அதை எல்லாம் இந்த கதையில் நீங்கள் படிக்கலாம்.