அத்தையின் காமவெறி ஆட்டம் 2

அத்தை மாமா இல்லாததால் மாமா என் நண்பருடன் அவர்களின் நண்பருடன் சேர்ந்து போட்ட ஓலாட்டம் இது மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் அவனை நாற்காலியில் சேர்த்துக்கொண்டார் அவர்கள் சேர்ந்து போட்ட மொத்தமான ஓலாட்டம்

அத்தையின் காமவெறி ஆட்டம் 1

அத்தை மாமா வெளிநாட்டில் இருக்கும் போது அவ இங்க பல சுன்னிகளை பதம் பார்த்து ஒத்த தேவடியா. இந்த தமிழ் காமக்கதையை படித்து கை அடியுங்கள்.