அத்தை என் காதலி – 2

சென்ற கதையில் நான் எப்படி என் அத்தையிடம் விருப்பத்தை தெரிவித்தேன். அவள் ஒத்துகொண்டு என்னென்ன கண்டிஷன் லாம் போட்டால் என்று கூறினேன். இந்த கதையில் எப்படி நான் என் அத்தையை ஓத்தேன் கூற போகிறேன்.

அத்தை என் காதலி

இந்த காமகதையில் நான் எப்படி என் அத்தை மடக்கி ஓத்தேன் என்பதை சொல்ல போகிறேன், ஒரு நாள் நான் அவளை காதலிப்பதாக கூறிவிட்டேன்.