அசத்தல் அக்கா தருமாறு தங்கச்சி – 2

வணக்கம் இந்த கதையில் என் தங்கையை ஓத்ததை பற்றியும் அக்கா தங்கை இருவருடன் சேர்ந்து முக்கோண காமத்தில் ஈடுபட்டதை பற்றியும் தான் சொல்ல போகிறேன்.

அசத்தல் அக்கா தருமாறு தங்கச்சி – 1

இந்த கதையில் நான் எனக்கும் என் பெரியம்மா பொன்னான என அக்கவுக்கும் என் வீட்டில் நடந்த செக்ஸ் அனுபவத்தை பற்றி தான் இஃகதையில் கூறப்போகிறேன்.