அரிபேடுத்த அம்மா மதிகேட்ட மகன் – 3

என் மகன் ஓலுல சிங்கம்டி இருடி வாரேன் என்று தேன் Tamil Kamakathaikal பாட்டிலுடன் வந்தால் அம்மா. என் சுண்ணியில் தேனை தடவி உனக்கு சுண்ணி வேன்னுனா ஊம்பி பெருசாக்கிகாே என்றால்

அரிபேடுத்த அம்மா மதிகேட்ட மகன் – 2

புண்டை கிழிய ஒல் வாங்கி காெண்டிருந்தாள். அம்மாவின் Tamil Kamaveri புண்டையில் இருந்து காமபாணம் வழிந்து குண்டியில் ஓத்துக் காெண்டிருந்த ஆனந்தின் தம்பியை நனைத்தது .

அரிபேடுத்த அம்மா மதிகேட்ட மகன் – 1

அவனின் ஓழுக்கு ஏற்ப குண்டியை தூக்கி தூக்கி ஒரு Tamil Kamaveri தேவடியா மாதிரி ஓல் வாங்கினால். ஒரு பத்து நிமிட ஓழுக்கு பிறகு குமாரு தன் காஞ்சியை அம்மாவின் முதுகில் விட்டான்