அப்பாவி அம்மா – 2

கதை ஆரம்பிக்கும் தருணம் இது ஒரு மனிதன் தன் காமத்தை எந்த அளவு வரை கொண்டு செல்ல முடியும் அல்லது கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும்?? உண்மையல் அது ஒரு மாயை மனதில் நான் கொள்ளும் கற்பனை அலவற்றது…

அப்பாவி அம்மா – 1

அப்பாவி அம்மா ஆம் இந்த கதையின் தலைப்பு போலவே கதையின் நாயகி என் அம்மா சாந்த லட்சுமி அவ்வளவு அப்பாவி ஒரு காம வெறி பிடிச்ச மகனிடம் அவள் பட போகும் பாடு தான் இந்த அப்பாவி அம்மாவின் கதை சுருக்கம்..