அப்பாவை மடக்கி ஓத்தேன் 3

அப்பா மகளுக்கும் உள்ள பாச பினைப்பு காமமாகி, செக்எஸ் ஏற்படுகிறது, இது நடத்த உண்மை கதை தான், இதற்கு முந்திய தொடரை படித்துவிட்டு இதை படிக்கவும்.

அப்பாவை மடக்கி ஓத்தேன் 2

அப்பாவுக்கு எதிரில் சோபாவில் அமர்ந்து ரெண்டு கால்களை தூக்கி பேப்பர் படித்தேன், என் புண்டை தெரயும்படி வேண்டும் என்றே அமர்ந்தேன்.

அப்பாவை மடக்கி ஓத்தேன் 1

என்னை நிர்வாணமாக பார்த்த அப்பாவுக்கு சுன்னி தூக்கிகிச்சி. நான் அவரது சுன்னியை பிடிச்சேன், அவர் கையை தட்டிவிட்டார்.