அப்பா அம்மா ஒழுபோடுறதை பார்த்த மகன் – 3

எப்படி அம்மாவும் அப்பாவும் ஒல் செய்றாங்க பின் எப்படி அதை நான் பார்த்தேன் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறேன். வாங்க தொடருவோம்.

அப்பா அம்மா ஒழுபோடுறதை பார்த்த மகன் – 2

உங்களில் சில பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருந்து இருக்கலாம் அம்மா அப்பா ஓப்பதை பார்த்து எப்படி இருந்தது தொடர்ச்சியாக சொல்கிறேன்.

அப்பா அம்மா ஒழுபோடுறதை பார்த்த மகன் – 1

அப்பாவும் அம்மாவும் ஒழு போடுவதை பார்க்கும் பாக்கியம் கிடைக்க அதை உங்களிடம் சொல்ல ஆசை படுகிறேன் படித்து மகிழவும்.