அனுபவமே வாழ்க்கை – 2

முன்பு கூறியதை போலவே இந்த கதை பாகங்களாக நீள போகிறது . சிறிது பொறுமையுடன் காமத்தை அனுபவிப்பது போலவே இந்த கதையையும் நிதானமாக ரசித்து அனுபவிக்குமாறு கெத்துகொள்கிறேன் .

அனுபவமே வாழ்க்கை – 1

இதில் மனித வாழ்வின் காதல் காமம் ஆகிய அனைத்து உணர்ச்சிகளும் அடங்கும். சுஜி முலையை பார்த்த பெருமாளுக்கு சுன்னி நட்டுக்கிச்சி.