அண்ணியோடு கொண்ட காமம் – 2

சென்ற பகுதியில் நான் அண்ணியையும், அண்ணி என்னையும் எப்படி சூடெற்றினோம் என்று எழுதி இருந்தேன். இப்பகுதியில் சூடேறிப் போன எங்கள் இருவரின் காமக் களியாட்டத்தை காமம் சொட்டும் வகையில் எழுதியுள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.

அண்ணியோடு கொண்ட காமம்

இதில் வாலிபன் ஒருவன் நிறைவேறாத காம ஆசையோடு இருக்கும் தன் அண்ணியோடு எவ்வாறு காமம் கொண்டு மகிழ்ந்தான் என்பதை காமம் சொட்ட சொட்ட எழுதியுள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.