அண்ணியின் அன்பு – 2

அண்ணிமேல் இருந்த அன்பு காமக்காதலாக மாறியது எப்படி நடக்கிறது என்று இந்த தொடர் கதையில் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து நடப்பதை படிப்போம்.

அண்ணியின் அன்பு – 1

அண்ணி மேல் கொண்ட காம காதலினை அண்ணியிடம் வெளிப்படுத்த முடியாமல். மனதுக்குள் நினைத்து குடும்பம் நடத்தும் கலந்த கற்பனை கதை.