அண்ணி கனவு கண்ணி 3

என் அண்ணனின் மனைவின் தங்கையை, நான் அவள் வீட்டிற்கு சென்ற பொழுது அவளுடன் கலவிக் கொண்டேன், பின் அவளை எங்கு பார்த்து ஓத்தேன் என்பதை இந்த பாகத்தில் சொல்கிறேன்.

அண்ணி கனவு கண்ணி 2

நானும் என் அண்ணியும் காமத்தை பரிமாரிக் கொண்டதை இதற்கு முதல் எழுதிய கதையின் தொடர்ச்சியே எந்த கதை, அவளுடன் என் நட்பையும் காமத்தையும் எப்படி தொடர்ந்தேன் என்பதை கூறுகிறேன் கேளுங்கள்…

அண்ணி கனவு கண்ணி

நான் என்னுடைய அண்ணியின் தங்கையுடன் ஒரு நாள் வெளியே சென்று மலையில் நனைந்து மற்றும் அதனால் கிடைத்த வாய்ப்பை பற்றியும் என்னுடைய அனுபவத்தையும் பற்றி உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசை படுகிறேன்.