அண்ணனும் தங்கையும் காம லீலை 2

என் அண்ணன் தூங்கும்போது அவனது கையை எடுத்து என் புண்டயிக்குள் வைத்துவிட்டு அவன் சுண்ணியை வெளியே எடுத்து ஊம்ப ஆரம்பித்தேன்.

அண்ணனும் தங்கையும் காம லீலை

அண்ணனை மடக்கி ஒழுக்கு தயார் செய்யும் தங்கை கதை படித்து விட்டு உங்கள் விருப்பத்தை சொல்லவும் அப்போது தான் என் தவறை தீர்த்திக முடியும் நண்பர்களே இந்த கதையை படித்தவருக்கு கஞ்சி கண்டிப்பாக. வரும்