அன்புள்ள கனவா – 7

மனைவிகளை கஞ்சா போதைக்கு அடிமை ஆகி நான்கு பெருடம் ஒழுக்க அனுப்பும் கணவன் பாகம் இது

அன்புள்ள கனவா – 6

இந்த ஆறாம் பகுதியில் அன்று சரஸ்வதி மட்டும் ரூமில் இருந்து வெளியே வர அப்போ சரசவதி காலை அகட்டி நடந்து வர தொடர்கிறது.

அன்புள்ள கனவா – 5

இந்த பாகத்தில் தொடர்ச்சியாக. கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவி களை மாற்றிக் கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 4

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 3

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 2

இந்த கதை கணவனும் கணவனின் தம்பியும் சேர்ந்து மனைவியை மாற்றிக்கொள்ளும் கதை ஆகும். திருமணம் ஆன தம்பதியினர் கட்டாயம் படிக்கலாம்

அன்புள்ள கனவா – 1

இந்த கதையை படிக்கும் பொது நீங்கள் ஆண்ணாக இருந்தால் பூளு விரைக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் புண்டை விரியும் கண்டிப்பாக இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் சரி வாங்க கதைக்கு போகலாம்.