அன்புள்ள சித்தி – 2

போன கதையின் தொடர்ச்சியாக, சித்தியும் நானும் எப்படி கை விளையாட்டுகள் மற்றும் ஃபோர் பிளே செய்தோம் என்பதையும், அவள் குடுத்த ஒரு இம்ப அதிர்ச்சியும் பற்றி சொல்லிருகிறேன்.

அன்புள்ள சித்தி – 1

இந்த கதையில் என்னோட சித்தியையும் அவளது மகளையும் எப்படி ஓத்தேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். முழுவதுமாக படிச்சிட்டு சொலுங்கள் எப்படி இருக்குனு.