அன்பான ஆபிஸ் தோழிகள்- 3 (காத்துவாக்குல ரெண்டு காமம் தொடக்கம்)

எனது அன்பான ஆபீஸ் தோழிகள் ஜெஸ்ஸி மற்றும் கீர்த்தியை ஒன்றாக சேர்த்து ஓத்து அனுபவித்த நிகழ்வு பற்றிய கதை.

அன்பான ஆபீஸ் தோழிகள் – 2 (கீர்த்தியை கிழித்த கதை)

இந்த பாகத்தில் எங்கள் அலுலகத்தில் வேலை செய்யும் ஜெஸ்ஸியின் அன்பு தோழி கீர்த்தி என்ற காம பிசாசை (முலையரசி) ஓத்து சுகம் பெற்ற அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன்.

அன்பான ஆபீஸ் தோழிகள் – 1

எனது ஆசைக்கு இனங்கிய என்னுடன் வேலை செய்யும் பெண்களுடன் எனது காம பயணத்தை பற்றிய உண்மைக் கதை. இக்கதையில் நான் எப்படி நட்பை காமமாக மாற்றி மகிழ்ந்தேன்