ஆனந்தி ஆகிய நான் 2

நான் அவளுக்கு மிக அருகே செல்ல அவளது சூடான மூச்சு காத்து என் மீது பட்டது, நான் அவளை கட்டி பிடித்தேன், உன்னை எனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் தெரியுமா.

ஆனந்தி ஆகிய நான் – 1

ஆனந்தி ஆகிய நான் கல்லுரியில் இருந்து 45 வயது முதல் நான் சந்தித்த ரசித்த சம்பவங்கல் இவை. கதையை படித்துவிட்டு உங்கள் அனுபவத்தை என்னுடன் பகிருங்கள்.