அம்மாவும் நானும் நடத்திய விபச்சார வேட்டை – 2

இது இரண்டாம் பகுதி, அம்மா விபச்சாரி என்று தெரிந்தும் அம்மாவின் தியாகத்தை புரிந்து கொண்டு மகனும் அம்மாவிற்கு உடந்தை ஆகி அவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி தொடர்கிறார்கள் என்பது தான் இந்த கதை.

அம்மாவும் நானும் நடத்திய விபச்சார வேட்டை 1

நானும் என் அம்மாவும் சேர்ந்து அம்மாவை வைத்து செய்த விபச்சாரம் பற்றிய கதை பிடிக்காதவர்கள் தயவு செய்து படிக்க வேண்டாம், பிடித்தவர்கள் அடுத்த பகுதிக்கு காத்திருக்க கேட்டு கொள்கிறேன்.