அம்மாவும் ஆண்டியும் 2

ஆண்டி நீங்க கவலை படாதீங்க உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன், உங்களையும் அம்மாவையும் ஓத்து திருப்த்தி படுத்தவேண்டியது எனது வேலை என்றேன்.

அம்மாவும் ஆண்டியும்

எனது நண்பன் ஒருத்தன் அவன் அம்மாவை மேட்டர் பண்ணதா சொன்னதை கேட்டதில் இருந்தே எனக்கு என் அம்மாவை பார்க்கும்போது ஒரு மாதரியாக இருந்தது.