அம்மாவுடன் உடல் உறவு 3

இந்த கதை என் அம்மா மெது எனக்கு வெறுப்பு அன்ல அது கடைசியா காமம் மாரி அவலதான் உடல் உறவு செய்வ போகிறேன் அது பற்றிய கதை தன இது

அடுத்த பகுதி

அம்மாவுடன் உடல் உறவு 2

அவளது பிராவை நான் கழட்டி எறிந்தேன். அப்போ அம்மாவின் முளைக்கும் எனக்கு இடையில் ஏத்தும் இல்லாமல் நிர்வாணமாக இருக்க அதை தொட்டு பார்த்தேன்.

அம்மாவுடன் உடல் உறவு 1

இந்த கதை என் அம்மா மெது எனக்கு வெறுப்பு அன்ல அது கடைசியா காமம் மாரி அவலதான் உடல் உறவு செய்வ போகிறேன் அது பற்றிய கதை தன இது.