அம்மாவுடன் ஸ்ஸ்ஆஆ ஸ்ஸ்ஆஆ 2

என் அம்மா ஒரு தேவுடியா எனத் தெரிந்து பிறகு எனக்கும். என் அம்மாவுக்கு இடையில் உருவான ருசிகரமான உறவு பற்றிய கதை. நீங்கள் விரும்பிய வண்ணம் இருக்கும்.

அம்மாவுடன் ஸ்ஸ்ஆஆ ஸ்ஸ்ஆஆ

இது என்‌ அம்மாவின் வாழ்க்கை எப்படி என் நான் அறிந்து கொண்ட பின் நடந்த சம்பவங்களைத் தொகுத்த எழுதப்பட்ட உண்மைக் கதை. பிடித்திருந்தால் மின் அஞ்சல் செய்யவும்