அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 7

பகுதியின் ஆரம்பமாக மகா விடம் சில்மிஷத்தை முடித்துவிட்டு அசதியில் படுக்க ஜன்னல் வழியே ஒரு உருவம் போனது போல இருக்க அதன் தொடர்ச்சி இது.

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 6

இப்போது அம்மாவின் சம்மதம் இல்லாமல் செய்ய போகிறேன். மகா அவளுக்கு தூக்க மாத்திரை கொடுக்க அதன் பின் நடந்தது.

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 5

இது நான்காம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி. அம்மாவுக்கு தெரியாமல் நான் செய்த காரியங்கள் அனைத்தும் மேலும் எந்த அளவுக்கு சென்றது என்று பார்ப்போம்.

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 4

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே அவளை எப்படி அனுபவித்தேன். நான்காவது பாகம் தொடர்ச்சியாக அம்மா உடம்பை எப்படி அடைந்தேன் பார்ப்போம்.

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 3

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே அவளை அனுபவித்த கதை இது மூன்றாம் பாகம், அம்மாவுடன் மேலும் எப்படி காமம் அனுபவிக்கிறான் மகன் என்று பார்ப்போம்.

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே – 2

அம்மாவிற்கு தெரியாமலே அவளை எப்படி அனுபவித்தேன் என்பதை எழுதியுள்ளேன் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள்.

அம்மாவிற்கு தெரியாமல் – 1

அம்மாவிற்கு நான் தான் என தெரியாமலே அவளை உறவுகொண்டன், இப்படி பட்ட சம்பவம் எப்படி அரங்கேறியது என்று இந்த கதையில் பார்க்கலாம்.