அம்மாவின் மறுபக்கம் – 2

அவர் அம்மாவை எப்படி ஓத்தார் பின்னர் அம்மா என்னவெல்லாம் செய்தால் என்று இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் பார்க்கலாம்….

அம்மாவின் மறுபக்கம்

அவர் அம்மாவை தூக்கி குனிய வைத்து வேகமாக ஓத்தார். அம்மா போதும் டைம் ஆகுது என்று கதறினாள். ஆனால் அவர் அம்மாவை விடாமல் ஓத்து பிறகு அனுப்பினார்….