அம்மாவின் கள்ள ஓழ் – 3

சென்ற பகுதியில் அம்மா அப்பாவிடம் மாட்டி அடி பட்டதை எழுதி இருந்தேன். அதன் பின்னர் நடந்தவற்றை இப்பகுதியில் எழுதி உள்ளேன். இது ஓர் உண்மை நிகழ்வு. எனவே மிகைப் படுத்தாமல் எழுதி உள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.

அம்மாவின் கள்ள ஓழ் – 2

இது என் நண்பர் ஒருவரின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு உண்மை நிகழ்வு. அவனது வேண்டுகோளின் படி இங்கு இக்கதையை பதிவு செய்து இருக்கிறேன். அனைவரும் படித்து மகிழுங்கள்!

அம்மாவின் கள்ள ஓழ்

இது ஒரு தகாத உறவு கதை. இக் கதையில் என் அம்மா அனுபவித்த கள்ள ஓழ் தொடர்பையும், அவள் அனுபவித்த காம வேதனைகளையும் எழுதி இருக்கிறேன். இது முழுக்க முழுக்க உண்மை கதை.