அம்மாவை ஓக்க விடும் மகம் – 2

வாசு காமுவுக்கு ஆள் செட் பண்ணி விடுறான். ரெண்டு தேவடியா பசங்க வந்து அவ சூத்தையும் புண்டையையும் ஓத்து கிளிக்கிறாங்க.

அம்மாவை ஓக்க விடும் மகன் – 1

அம்மாவை ஓக்க விட்டு பார்க்க ஆசை படும் ஒரு இளைஞன் அம்மாவை கூட்டி கொடுத்து போடும் ஓலாட்டம்