அம்மாவை மடக்கினேன் – 4

இந்த பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக அன்று முழுக்க அப்பா இருந்ததால என்னால் அம்மாவை சரியாக பண்ண முடில, எப்போடா அம்மாவ ஓக்க முடியும் என்று ஏங்கினேன் அதன் தொடர்ச்சி.

அம்மாவை மடக்கினேன் – 3

இந்த கதை உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது. என்னுடைய கஸ்டமர்கள் வாழ்வில் நடந்த சில சம்பவங்களை எழுதி உள்ளேன். இந்த பாகத்தில் அம்மாவை மடக்கி என்ன எல்லாம் பண்ணினேன் என பாருங்கள்

அம்மாவை மடக்கினேன் – 2

இந்த கதை உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது. இந்த பாகத்தில் என் அம்மாவை என்னவெல்லாம் செய்கிறேன் என பாருங்கள்.

அம்மாவை மடக்கினேன் – 1

ஹாய் நான் எப்படி அம்மாவை மடக்கி ஓத்தேன். அவளது காமத்தை எவ்வாறு கலைத்தேன் என்பதே இக்கதை. வாருங்கள் பயனக்கிலாம்.