அம்மாவை ஏமாற்றிய கதை 4

அம்மா என்னோட சுன்னியை வாயில் வைத்து மெல்ல ஊம்ப ஆரம்பித்தால், என் சுன்னி அப்பாவோட சுன்னியை விட பெரிதாக இருந்ததால் அவள் வாயை நல்லா திறந்து ஊம்பினாள்.

அம்மாவை ஏமாற்றிய கதை 3

இந்த கதைல என் அம்மாவுடன் உடல் உறவு செய்வ நான் சுயநினைவு இழந்தது போல் நடித்து அவளை ஏமாற்றி அவளை ஓக்க போகிறேன். அது எப்படி அரங்கேற்றினேன் என்பது கதைல பார்க்கலாம். அடுத்த பகுதி

அம்மாவை ஏமாற்றிய கதை 2

இந்த கதைல என் அம்மாவுடன் உடல் உறவு செய்வ நான் சுயநினைவு இழந்தது போல் நடித்து அவளை ஏமாற்றி அவளை ஓக்க போகிறேன். அது எப்படி அரங்கேற்றினேன் என்பது கதைல பார்க்கலாம். அடுத்த பகுதி

அம்மாவை ஏமாற்றிய கதை 1

இந்த கதைல என் அம்மாவுடன் உடல் உறவு செய்வ நான் சுயநினைவு இழந்தது போல் நடித்து அவளை ஏமாற்றி அவளை ஓக்க போகிறேன். அது எப்படி அரங்கேற்றினேன் என்பது கதைல பார்க்கலாம்.