அம்மாவை ஆசை திரை அரசு கக்கூஸில் ஓத மகன் பார்ட் 3

இந்த கதையில் என்னோட அம்மா எப்படி அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்தால், காலம் எவ்வாறு அவளை என்னக்கு கூதி விரிக்க செய்தது , புள்ளையை காப்பாற்ற தாய் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வாள். 

அம்மாவை ஆசை திரை அரசு கக்கூஸில் ஓத மகன் பார்ட் 2

எனது குத்தற உணர்ச்சியை போக்க அம்மா வயதில் இருக்கும் ஒருத்தியை ஓக்க நினைத்தேன். ஆனால் அந்த மாதரி பொம்பளைக்கு நான் எங்க போகுறது என்று தெரியவில்லை.

அம்மாவை ஆசை திரை அரசு கக்கூஸில் ஓத மகன் பார்ட் 1

பத்தினி அம்மாவை நேரம் காலம் சுயல் தன மகனுக்கே முந்தானை விரிக்க வைக்கும் பதிவு தா இந்த கதை. இந்த கதையில் முழுக்க முழுக்க தகாத உறவு பற்றி கூறியுள்ளேன்