அம்மா எனக்கு அவளை குடுத்தாள் – 2

தொடர்ச்சியாக இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் எப்படி கணவன் இல்லாதாஹ் அம்மாவுக்கு மகனே கனவாக மாறினான் என்று பார்க்க போகிறோம்.

அம்மா எனக்கு அவளை குடுத்தாள் – 1

இது அம்மா மகன் இருவரு உள்ள காம கதை கணவர் இல்லாம இருக்க அம்மாக்கு மகன் கணவர் ஆனா கதை