அம்மா அப்பாவின் நண்பர் உடன் -2

போன பாகத்தில் எங்க வீட்டுக்கு அப்பாவோட நண்பர் அடிக்கடி எங்க வீட்டுக்கு வருவதை பற்றி சொல்லி இருந்தேன், இந்த புண்டை பாகத்தில் அதன் தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம்.

அம்மா அப்பாவின் நண்பர் உடன் -1

என் அப்பாவோட நண்பர் ஒருத்தர் அடிக்கடி எங்க வீட்டுக்கு வந்துபோவார், அவருக்கும் என் அம்மாவுக்கும் நடந்த சம்பவத்தை எழுதி இருக்கிறேன், அவர் என் அம்மாவை ஊம்ப வைத்தார்.