அப்பா அம்மா போட்ட ஓலாட்டம் – 2

அம்மா அப்பா ஓலாட்டத்தை போன தொடரில் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கதையில் நானும் அம்மாவும் போட்ட ஓலாட்டத்தை காணலாம் வாருங்கள்

அம்மா அப்பா போட்ட ஓலாட்டம்

வெளியூரில் வேலை பார்க்கும் அப்பா ஊருக்கு வந்த நேரம் அப்பா அம்மா போட்ட ஓலாட்டத்தை பார்த்து ரசித்த மகன்