அக்கா என்பவள் தாரத்திற்கு இனை ஆனவள் – 4

இந்த பாகத்தில் அத்தை மாமா வின் வருகை. தாய் மாமாவின் தவிப்பு ஜோதிக்கு தெரிய வருகிறது. தேவி தன் சந்துரு மாமாவின் தவிப்பை போக்குதல். பற்றி பார்ப்போம்

அக்கா என்பவள் தாரத்திற்கு இனை ஆனவள் – 3

இந்த பாகத்தில் என் மாமாவுடன் நான் போட்ட ஓழ் மற்றும் என் தம்பிக்கு நான் சுண்ணிய ஊம்பி கஞ்சியை குடித்தது பற்றி இங்கு பார்ப்போம் வாங்க கதைக்கு வருவோம்

அக்கா என்பவள் தாரத்திற்கு இனை ஆனவள் – 2

இந்த பாகத்தில் என் தம்பி பிரண்ட் அருணுக்கு எதனால் என் மீது தப்பான என்னும் அதாவது என்னுடன் படுத்து ஓங்கும் என்னம் வந்தது என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

அக்கா என்பவள் தாரத்திற்கு இனை ஆனவள் – 1

இந்த கதையில் என் இன்றோ மற்றும் தம்பி மாதிரி நினைத்து கொண்டு இருந்த தம்பி பிரண்ட்ஸ் ன் உன்மை முகம் மற்றும் தம்பி சந்துருக்கு நடந்த விபத்து பற்றி பார்ப்போம்.