ஐஸ்வர்யாஎன் காம அரக்கி – 2

சென்ற கதையின் தொடர்ச்சியாக அவளுடைய பிரா போடாத முலை என் மார்பின் மீது அழுந்தி கொண்டு இருக்க நான் அவள் முதுகை வருடினேன் பின் என்ன நடந்தது?

ஐஸ்வர்யா என் காம அரக்கி – 1

சென்னையை சேர்ந்த ஒரு வாசகியின் வேண்டு கோளுக்கு இணங்க இந்த தொடரை ஆரம்பிக்கிறேன். ஐஸ்வரியா என்ற காம அரக்கியை அடக்கிய காமகதை