அபியும் நானும் – 3

அபி எனக்கு செலுத்திய நன்றிக்கடனை எழுதி இருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் மேலும் என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

அபியும் நானும் – 2

அபியுடன் எனது முதல் காமக்களியாட்டத்தை சொல்லி இருக்கிறேன். முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

அபியும் நானும்

என் வாழ்வில் தானாக வந்த தேவதை.. இருவருக்கும் வயது வித்தியாசம் இருந்தாலும்.. என் தேவை அறிந்து எல்லாம் தந்தவள்.. ஆவலுடன் என் அனுபவம் இதோ..