அண்மை குறைவை சரிசெய்த ஐஸ்வர்யா டாக்டர் 2

நான் எனது சுன்னியை அவள் ஓட்டையில் வைத்தேன், அதன் மோட்டாள் மெல்ல குத்த ஆரம்பிக்க அவள் புண்டை பெருத்து இருந்ததால் அது நைசா உள்ளே போனது.

ஆண்மை குறைவை சரிசெய்த ஐஸ்வர்யா டாக்டர் 1

அவள் கொழு கொழு உடம்பை ஒரு துண்டை மட்டும் கட்டிக்கொண்டு வந்ததை பார்த்து எனக்கு மயக்கம் வருவது போல இருந்தது. அவள் முளை துண்டை மீறி வெளியே வர துடித்தது.