மச்சினியின் காம தாகம் 4

(Machiniyin Kaama Thaagam 4)

looksivalove 2020-02-11 Comments

This story is part of a series:

வணக்கம் நண்பர்களே. மச்சினியின் காம தாகம் இதன் தொடர் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு”அனுப்பு கிறேன்.

வாங்க கதைக்கு போலாம்.

மலர் சொல்லுகிறர.

என் கணவரை மருத்துவமனைக்கு சென்றூ பார்த்தவுடன் அழகை”வந்து விட்டது. பிறகு”எனக்கு அறுதல் என் கணவர். நான் அவருடன் “பகலில்” மருத்துவமனையிலே இருந்தேன். விக்கி அண்ணன் மட்டும் கணவரின் சித்தியின் வீட்டிற்கு ஒய்வு எடூக்க சென்று விட்டர். என் கணவரின் சித்தி இந்த மருத்துமனையில் ஆயாவாக வேலை செய்கிறள் அவளுக்கு இரவு வேலை தான். நான் இரவு அவள் தங்கிவிட்டு காலை வந்து என் கணவரை பார்த்துக்கொள்ளுவதா்க முடிவு செய்தேம். என் கணவரிடம் பேசிக்கொண்டே மாலை ஆகிவிட்டது.

எனக்கு ஒரு கால் வந்ததது. ரம்யா எனக்கு கால் பண்ணி என் கணவரின் உடல் நிலை விசரித்தல். பின்பு என் அம்மாவும் விசரித்தர்கள். அவள் என்னிடம் என் அண்ணன் “விக்கி எங்கே என்று கேட்டால் அதற்கு நான் அவர் என் கணவரின் சித்தி வீட்டில் ஒய்வு எடுக்க சென்ற விட்டார் என்று சொன்னேன். அதற்கு நான் இரவு நான் அங்கு சென்று விடுவேன். என்று கூறினேன். அதற்கு அவள் உன் கணவரை இரவு யாரு பார்த்துபது என்று கேட்க அவர் சித்தி.

ரம்யா மற்றும் மலர் உரையாடல்.

ரம்யா: அப்போ இரவு என் அண்ணன் விக்கி கூட இருப்பிய டி.

மலர்: ஆமாம் டி.

ரம்ய: பார்த்து டி என் விக்கி எதை யாவது பார்த்து பயந்தர போரன்.

மலர்: அவன் பார்க்கததது டி.

ரம்ய: என்ன டி சொல்லுர?

மலர்: நேற்றே அவன் என்னை முழச பார்த்தசி டி.

ரம்ய: எப்படி டி.

மலர்: நேற்று காலையில் நான் நமது வீட்டி சமைத்து கொண்டுயிருக்கும். போது. டி. கெஞ்ச நேரம் என் அம்மா”வரவில்லை என்றால் உன் அண்ணன் விக்கி என் புண்டையில் அவன் சுன்னியை செலூத்திருப்பன். டி.

ரம்ய:: அவ்வளவு நடந்து இருக்க அப்ப இன்று இரவு உனக்கும் என் அண்ணனக்கும் முதல் இரவு சொல்லு. !

மலர்: எனக்கு முடுவில்ல டி.

ரம்ய : அவனை பற்றி உனக்கு தெரியது மச்சி. நி வேற தனி அவன் கூட இரவு இருக்க பார்த்துக்கே. டி.

மலர்: இரண்டு ரும் இருக்கும் அதில் ஓரு”ரூம்மில் அவனை படுக்கவைத்துவிட்டு நான் தனிரும்மில் துங்குவேன். ( உடன் என் கணவரிடம் உங்கள் சித்தி வீடு எத்தனை ரும் என்று கேட்க அவர் ஒரே ஒரு ரும் தான் இருக்குடி) என்று சொல்ல நான்”மெளனமாக இருக்க

ரம்யா: உனக்கும் எனக்கும் ஒரு பந்தயம் என் அண்ணன் உன் புண்டையை கழிக்கரன். டி.

மலர்: முடியது மச்சி. ஊசி இடம் கொடுத்த தான் நூல் நுழையும்.

ரம்யா:1000 ருபாய் பந்தையம் டி.

மலர்: ஓகே டி.

உடனே கட் பணிய உடன் விக்கி பண்ணன். நான் அவனிடம் சொல்லு அண்ணன் என்று கூற நான் வெளி வைட் பண்ணுரேன் வ வீட்டிற்கு போலாம். வா டி. என்று. அழைத்தன். நான் அவனிடம் என்ன டி சொல்லுரிங்க என்று கேட்க சாரி என்று விக்கி சொன்ன். நானும் அவனும் கிளம்பி என் கணவரின் சித்தி விட்டுக்கு சென்றேன். அங்கு மலையின் ஒரேத்தில் ஒரு” விடு அந்த வீட்டில் ஒரு ரூம் மட்டும் தான். என் மாமியர்(கணவரின் சித்தி) இரவு செய்துவைத்துள்ளனர். நான் விக்கியிடம் நான் குளிச்சிட்டு வரேன் நிங்கள் சாப்புடுங்க என்று சொல்ல அவன் நியும் வா டி ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்புடுவேம் ஓன்று நான் குளிக்க சென்றேன்.

நான் குளிச்சி”விட்டு ஓரு பெரிய துண்டு மட்டும் கட்டி கொண்டு வந்தனேன். என்னை விக்கி பார்த்துக்கொண்டேன் இருந்தான். நான் அவனிடம்.

விக்கி நிங்க இதனை பார்த்துவிட்டிங்க பிற்கு அப்படி பார்க்கிறிங்க என்று சொன்னேன் அதற்கு அவன் பார்த்த மட்டும் போதும் சுவைக்க வேண்டாம். என்று கேட்க. அதற்கு நான் உங்களுக்கு ஓரு நாள் சுவைக்க வாய்ப்பு கிடைக்கம். உடன்”விக்கி வந்து என்னை பின் புறமாக கட்டி அனைக்க நான் இடுப்பில் இருந்த துண்டு கிழே விழந்தது. அது கிழே விழந்த உடன் விக்கி சுன்னி என் குண்டியே பதம் பார்க்க நான் விக்கிவிடம் எனக்கு மனசு செரியில்னை ஒரு விக்கி என்று கேட்க அவன் விட்டு விலகி நின்றான்.

நான் நைட்டி அணிந்து கொண்டு இரண்டு பேரும் உணவு சாப்பிட்டோம். அந்த கொழ்பு நல்ல முடு வர மதிரான கொழ்பு என் மாமியிர் செய்தூ வைத்துள்ளனர். சாப்பிட்ட உடன் நான் மர கட்டிலில் படுத்துக்கொண்டேன். விக்கி கிழே படுத்து கொண்டான். நான்”நல்ல துங்கி கொண்டே இருந்தேன் இரவு 11 மணிக்கு மூழப்பி வர எனக்கு விக்கி மாலை செய்தது எனக்கு ஞானபாகம் வந்தது.

நான் முடி பண்ணினேன் இன்று இரவு விக்கியிடம் ஒல் வாங்கிடலாம் என்று. இதற்கு நாம்மாக வளிய போக கூடாது அவன் வர வேண்டும். என்று நினைத்து ஒரு முடிவு பண்ணி விக்கி எழூப்பினேன். விக்கி எழிந்திரு எழிந்திரு. என்று எழுப்ப விக்கி எந்திரிக்க அவன் என்னிடம் என்ன என்று கேட்க. விக்கி எனக்கு முத்திரம் வருகிறது. எனக்கு தனியாக போக பயமாக இருக்கு ட. என்ன டி என்ன டா போட்டூ சொல்லற நி என்னை டி சொல்லுற நான் டா சொல்ல கூடாத.

சரி வா டி போலாம் என்று பின்ன பக்கம் சென்றால் ஒரே இருட்டாக இருக்கு நான் அவனிடம் செல் போனை ஆன் செய்து லைட் அடி டா. என்று சொல்ல அவன் லைட்டு அடிக்க அந்த வெளிச்சத்தில் என் நைடை துக்கி குத்துகால் போட்டு ஆமர்நது முத்திரம் போன்னேன். அவன் உடனே என் புண்டை மீது லைட் அடித்து. அதில் மூத்திரம் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தான். நான் அவனிடம் என்ன இப்படி பார்க்கிர. என்று கேட்க அதற்கு”அவன் ஆமா டி உன் புண்டை ஒட்டை சைசு பார்த்தேன்.

என்ன சுன்னி எல்லாம் உன் புண்டை தாங்காது. டி. எனக்கு கோவம் எந்து உடன் அவனிடம் உன் தங்கை தாங்கும் போது எனது நான் தாங்கமாட்டவான டாாா. ஏய் எப்படி என் தங்கை நான் ஓத்தது தெரியும். என்று கேட்க. அதற்கு நான் நி ஒத்ததது தெரியும். என் மாமாவும் உன் தங்கை ஒத்தேயும் தெரியும் டா.

அதற்கு அடி பாவி. அது மட்டால்ல அவனை மாமா ஏன்று அழைத்து நி என்னை ஒக்கனும் என்று நினைத்தும் எனக்கு தெரியும் டா. அதற்கு அவன் எல்லம் தெரிந்து கொண்டு நீ நடிக்கிற என்று கேட்க. நான் ஒட என் என்னை பின் தொடர்ந்து. என்னை கட்டி பிடித்த உடன் என் நைட்டி கழற்றி எரிந்ததான். என் இடுப்பு கிழே அமர்ந்து என் புண்டையில் அவனது நாக்கை வைத்து சுழற்றின்ன் எனக்கு வனத்தில் பறப்பது போல இருக்க அவன் தொடர்ந்து என்.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top