கமாதில் தத்தளிக்கும் கணவன் மனைவி 3

(Kamathil Thathalikum Kanavan Manaivi 3)

Krishnaraj9997 2019-12-08 Comments

This story is part of a series:

நானும் கண்ணனும் அடுத்த ரவுண்டுகு தையர் ஆனோம். நான் கண்ணன் மாணவி அகிலாவயும் கண்ணன் எண் மனைவி தமறையும் எடுத்து கொல்ல நான் அகிலாவ முதலில் ஊம்ப சொன்னேன். அவலும் செய்தால் தமறையும் கண்ணனின் புலை ஊம்பினல். பிறகு எண் மாணவிகு குதியை நக்கீ கொண்டு இரு தான் கன்னன் அவளுக்கு காமம் தலை துக்க அவள் வட நீ படு நான் உன்னை ஒகுறேன்.

எண் மனைவி சொன்னானால் கண்ணனும் படுதன் தாமரை ஆவான் புலின் மேல் அமர்த்து அவனை ஒக்க தொடக்கினல். இங்கே நான் அகில் குதியை நக்கீ கொண்டு இறுத்தேன் அகில அவள் குதிக்குள் எண் சுன்னிய விட சொன்னால். நானும் விட்டு ஒத்துக்கொண்டே இருந்தேன் அங்கே ஏன் மாணவி முனகி கொண்டு இருந்தால். நான் அவள் அருகில் சென்று அவள் முல்லையை பிடித்து அமுக்கி கொண்டு அவளுக்கு இனும் மூடு எற்றினேன். அவள் எனக்கு இந்த புளு பத வில்லை மாமா என்றால் நான் அவள் அருகில் சென்று அவளுக்கு ஏன் புலும் வேண்டும என்று கேட்டேன்.

அவள் மூடில் வேண்டும் எனக்கு இனும் வேண்டும் என்றால் நான் தாமரை பின்னே சென்று ஏன் புலை அவள் சூதில் விட்டு ஒதென். கண்ணன் தாமரை கூதில் ஒக்க நான் தாமரை சூதில் ஒக்க அகில வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தால். நானும் கண்ணும் தாமரை ஒத்து கொண்டே இறுக தாமரை அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ என்று முனைகி கொண்டே இருந்தால்.

தாமரை எண் இடம் மாமா எனக்கு இன்னிக்கு தான் சொர்கமே தெரியுது சொன்ன இதை கெட்ட அகில இருவர் சுன்னில் ஒபது இவலோ சுகம்ம என்று தாமரைடம் கெட்டால். அதற்கு தாமரை அனுபவிதல் தான் அது புரியும் என்றால். நான் அகில விடம் அடுத்தது நீ தான் அகில ready இரு சொன்னேன். அதற்கு அகில நன்ன என்னால முடியாது சொல்ல கண்ணன் நீ மூடியதுனு சொன்ன நான் உண்ண விவகாரத்து பன்னிடுவேன் சொன்னான். அதற்கு அகில பயந்து போய் நீங்க என்ன என வென்னும் நல்லும் பண்ணுங்க சொன்ன.

இப்பொழுது நான் தாமரை குதியில் ஒக்க கண்ணன் தாமரை சூதில் ஒத்து கொண்டு இருந்தான். நான் அகிலவை அழைத்து அவள் குதியை எண் வைமெல் வைக்க சொன்னேன். அவலும் எண் வைமெல் வங்கந்து மூடு ஏற்றி கொண்டு இருந்தால். நான் அகில குதிக்கு பதில் அவள் சூதை நக்கீ இன்னும் மூடு ஏற்ற எங்கே எங்கள் குத்தை தாமரை தங்கி கொண்டு அவள் நீரை ஊற்றினல்.

இப்போது அகிலவை இல்லுது கண்ணன் மேல் போட்டேன். கண்ணன் ப்ரொ இப்போ நீங்க அகில கூதியில் ஓழுங்க ந சூத்ல ஒகுறேன் சொன்னான் நானும் ஓக்நு சொன்னேன். நான் என் புலை அகில கூதில் விட்டு ஒத்துக்கொண்டு இறுக. கண்ணன் புலை ஆவான் மாணவி அகில சூதில் விட்டு ஒக்க அகில கண்களில் கண்ணீர் வடிய தாமரை வந்து கண்ணீரை துடைத்து விட்டு அகில குதியைம் சூதைம் நிவி விட்டால். இப்பொழுது அகில மூலுவந்தும் அர்ப்பணித்தால் அகில கண்கள் சொக்க.

என்னை இன்னும் ஒழுங்கட என்று கூச்சல் ஈட்டல் பிறகு நான் கண்ணன் இடம் நீ அகில கூதில் விடு நான் அவள் சூதை பார்த்து கொல்ல்கிறேன் என்றேன். கண்ணும் அவள் கூதில் விட நான் அவள் சூதில் சொறிகினேன். அகில வலீல் தூடிதல் தமறைக்கும் மூடு எற அவள் பங்கிறுகு அவள் கூதியா அகில் வைல் வைத்து அம்முகினல்.

நால்வரும் கமதில் மிதந்து கொண்டு இறுக தமறையும் அகிலம் மூனகி கொண்டு சூப்பர் மாமா சூப்பர் மாமா அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ ஆ அ ஆ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ ஆ அ ஆ அப்படி தான் நல்ல ஓழுங்க நு அகில கத்தி கொண்டு அகில மதன நீரை வடித்தால் தாமரை மூடில் இருந்தால். அவளை நானும் கண்ணனும் மறுபடியும் ஒரு 30 நிமிடம் ஒதொம் எங்களுக்கு கஞ்சி வற நானூ கண்ணனும் கஞ்சியை தாமரை வைலும் அகில வைலும் விட்டோம்.

பிறகு 4 வரும் தூங்கி விட்டோம் கலையில் எழுந்து பார்த பொது அகிலும் தமறையும் கிட்ச்செனில் சமைத்து கொண்டு இருந்தார்கள் நான் கன்னன்னை எழுப்பி விட்டு காலை கடன் முடித்து விட்டு வந்து tiffen சப்டுவிட்டூ கை கழுவ வந்தேன் கண்ணன் கெல்ன்புறேன் ப்ரோ சொன்னான். நான் சாப்பிட்டுவிட்டு போ ப்ரோ என்றேன் அவனும் சாப்பிட்டுவிட்டு bye என்றன் நான் என் ப்ரோ அகிலாவ கூட்டிட்டு பொலயனு கெட்டான்.

அதற்கு கண்ணன் என்ன ப்ரோ மறந்துடிய கெட்டான். எண் ப்ரோ சொல்லறநு அதற்கு கண்ணன் எண் பொண்டாட்டிய புள்ள ட்ரெயின் பன்னி அனுப்பு ப்ரொ அது வரைக்கும் இங்கே வச்சிகோ சொன்னான். அப்போ தான் நினவிக்கு வந்தது நானும் சேரி ப்ரொ பர்ஸட் ட்ரைனிங் பதுட்டு போ சொன்னான் கண்ணனும் சேரி சொன்னன். நான் அகிலா விடம் சென்று அவள் nighty தூக்கி அவள் சூதில் சொறுக அவள் வென்டாம் என்றால். நான் உன்னை புள்ள ட்ரெயின் பன்னனும்ன ந பர்ஸட் சூத்ல தான் ஒபென் சொன்னேன்.

அவலும் சேரி பத்து பொறுமையா பண்ணுங்க சொன்ன நானும் சூதில் சொர்கி வேகமாக ஒத்து கொண்டுடே அகில அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ அ நன் கண்ணன் இடம் சொன்னேன். ப்ரொ ஒரு பொண்டாட்டின தெவிடியா மாதிரி புருஷன் கிட்ட இருக்கணும் சொல்லி கிட்டே அகில சூதில் கஞ்சியை விட்டேன். தாமரை வந்தால் வந்து என்ன சார் கலையிலே ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட்னு நக்ல பன்னிடு பொன்ன கண்ணனும் சூப்பர் ப்ரொ நல்ல ட்ரெயின் பன்னி ஒரு வரதுல அனுப்புங்க சொல்லிட்டு அகிலவுகு பை சொல்லிட்டு கெல்லம்ப நானும் அகிலாவயும் தமறையும் உள்ளே அழைத்து சென்றேன்.

தொடரும்.

அடுத்த பாகத்தில் training எப்படி தற பட்டது சொல்ல்றேன் அதுவரை உங்கள் krishnaraj மேலும் என்னை தொடர்பு கொல்ல [email protected] தொடர்பு கொல்லவும் நன்றி.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top