அன்புள்ள கனவா – 7

மனைவிகளை கஞ்சா போதைக்கு அடிமை ஆகி நான்கு பெருடம் ஒழுக்க அனுப்பும் கணவன் பாகம் இது

அன்புள்ள நண்பன் மனைவி – 1

நண்பன் மனைவியை நண்பன் ஊரில் இல்லாத போது ஓட்கா வாங்கி குடுத்து ஒழுத்து கதை, பின்பு நண்பனுடன் சேர்ந்து ஒழுக்க இருக்கும் கதை

அக்கா தங்கையுடன் செஸ் விளையாட்டு – 3

சென்ற பாகத்தை படித்துவிட்டு தொடரவும். இந்த குடும்ப கதையில் அண்ணன் தங்கை கூட நடந்த குரூப் செக்ஸ் கதை.

அன்புள்ள கனவா – 6

இந்த ஆறாம் பகுதியில் அன்று சரஸ்வதி மட்டும் ரூமில் இருந்து வெளியே வர அப்போ சரசவதி காலை அகட்டி நடந்து வர தொடர்கிறது.

அன்புள்ள மருத்துவர் – 1

திருமணம் ஆகியும் கன்னி கழியாத கண்ணிகையை மருத்துவர் கன்னி கழிய வச்ச முரட்டு ஓழ் கதை

கோல்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் – 26

பவித்ராவை குனிய வைத்து சாரதாவின் சொல்படி அநுன் பவித்ராவின் சூத்தில் எப்படி ஓத்தான் என்று இந்த பகுதியில் படியுங்கள்.

அன்புள்ள கனவா – 5

இந்த பாகத்தில் தொடர்ச்சியாக. கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவி களை மாற்றிக் கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 4

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 3

கணவன் மனைவி மற்றும் கணவனின் சகோதரன் சேர்ந்து மனைவிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் சூப்பர் கதை

அன்புள்ள கனவா – 2

இந்த கதை கணவனும் கணவனின் தம்பியும் சேர்ந்து மனைவியை மாற்றிக்கொள்ளும் கதை ஆகும். திருமணம் ஆன தம்பதியினர் கட்டாயம் படிக்கலாம்