முஸ்லிம் பெண்ணுடன் முதல் அனுபவம்..

இந்தக் கதை என் பக்கத்து வீட்டில் தங்கியிருக்கும் என் அத்தை மகளுக்கும் எனக்கும் நடந்த கதை. கதைக்கு உள்ளே செல்வோம்.

சித்ராவுக்கு காமம் தான் பெரியது (சிறிய தொகுப்பு)

இந்த கதை உண்மையாகவே நடந்த கதை. இது என் வாழ்வில் நடக்கவில்லை. எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரின் வாழ்வில் நடந்தது. இந்தக் கதை அவர் சொல்வது போலவே நான் கூறுகிறேன். இப்பொழுது கதையை தொடங்குகிறேன்

தமிழனுக்கு கிடைத்த பெங்களூர் 🍅தக்காளி

இது என்னுடைய வாழ்வில் நடந்து கொண்டிருக்கும் உண்மைச் சம்பவம். நான்காம் மாதம் 2023 வருடம் அப்பொழுது தமிழனுக்கு கிடைத்த பெங்களூர் 🍅தக்காளி கதை

பள்ளித்தோழி மூலம் கிடைத்த பென்

என் கூட படித்த பள்ளி தோழி மூலம் அறிமுகம் ஆனா பெண்ணுடன் எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று இதில் பார்க்க போகிறோம்.

பேக்கரி வேலை.. ஆன்டியுடன் லீலை

நான் பகுதி நேரமாக வேலைக்கு செல்லும்போது எனக்கு எப்படி ஆண்ட்டி கூஓட செக்ஸ் நடந்தது என்று உங்களுக்கு இதில் சொல்ல போகிறேன்.