என் அக்காவின் காம பசியை தீர்த்த நிஷாந்த் அண்ணா

நான் மதித்து என் வீட்டில் சேர்த்த அண்ணாவே, என் அக்காவை கட்டிலில் புரட்டி போட்டு ஓத்தார். உண்மையா நடந்த கதை இது.