வந்தான்… ஊம்புனான்… குடிச்சான… ரிப்பீட்டு..

எனக்கு சிறுவயது முதலே ஓரினசேர்க்கையில் ஆர்வம் அதிகம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் பயம் காரணமாக ஒரு முறை கூட முயற்சி செய்யாமல் இருந்தேன். எதிர்பாராத நேரம் கல்லூரி விடுதியில கிடைத்த முதல் மற்றும் தொடர் அனுபவம்.