என் ஆசைகளை தீர்க்கும் கணவன்

வணக்கம் என் பேரு வினோ. 25 வயசு பொண்ணு திருமணம் ஆகி 1 வருடமாகிறது. ஆசைப்படுபவர்களை எல்லாம் என் கணவர் எனக்கு கொடுத்தார். என்னென்ன செய்தேன் என்று கதையில் பார்ப்போம்.