துபாய்காரி அத்தையை அனந்தபுரி ரயிலில் வைத்து ம்ம்ம்ம்ம்ம் – 1

எனது தூரத்து சொந்த அத்தையை ஆனந்தபுரி ரயிலில் எப்படி ஓத்தேன் என்ற கதை இது, வாருங்கள் கதைக்குள் சென்று படிக்கலாம்.