பியூட்டி பார்லர் பெண் போட்டோ லூட்டி

இந்த தமிழ் காமவெறி கதையில் எப்படி ஒரு பியூட்டி பார்லர் பெண் லூட்டி அடிக்கிறாள் ஆவலுடன் நான் எப்படி காமம் அனுபவித்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன்.

முதலாளி கதறினால்

வேலைக்கிடைக்காமல் இருந்த எனக்கு ஒருத்தி வேலை கொடுத்தால் திருமணம் ஆனவள், கணவன் வெளிநாட்டில், குழந்தை இல்லை ஆவலுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம்.